Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯТ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Съгласявайки се с "Общите условия", те стават договора между Вас и "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД.

 

За Нас


"ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД е българско търговско дружество, вписано в Агенцията по вписванията към ТР с ЕИК 203649444, гр.Варна, ул. "Георги Бакалов" бл.17, вх.9, ап.124.

Какво уреждат тези Общи условия

Тези Общи условия уреждат отношенията между Вас - Потребителя на този Сайт, и "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД. Те се отнасят до условията и реда за ползване Сайта, включително четене и разглеждане на съдържанието му, регистриране в него, разглеждане на Офертите и запознаване с текста им, извършване на заявки за закупуване на Продукти, получаване потвърждение за приемане на заявки, участие във форумите. Ползването на Сайта, регистрацията в него и участието във форумите е безплатно за Вас, Потребителите. Тези Общи условия не регулират отношенията между Вас и Търговеца, който е направил Обява. За всяка Обява Търговецът е изготвил специални условия. С тях следва да се запознаете преди да направите заявка за закупуване на Продукт. Условията към всяка Обява уреждат правата и задълженията по отношение на правото да получите стоката или услугата, до която се отнася Сделката. С приемането им Вие се съгласявате, че заявената от Вас доставка на стоки и/или услуги посредством закупуване на Продукт ще се урежда от тези условия на офертата на търговеца и те са договорът между Вас и Търговеца.

Значение на някои думи и изрази

 • "Активиране на сделка" означава момента, след който всички закупени Продукти по конкретна Обява за сделка дават право на техните притежатели да получат стоката и/или услугата, посочена в тези продукти. Активирането на сделка настъпва след продажбата на първия продукт.

 

 • "Продукт" означава документ (в електронна форма) с уникален код, снимка и описание публикуван в сайта от името на Търговеца, който удостоверява сключването на Сделка между Клиента и Търговеца относно правото на Клиента да използва и/или да придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително обявени на Сайта условия.

 

 • "Поръчка" означава извършване на изявление от страна на Потребител с Регистрация, че желае да закупи определен брой Продукти по определена Обява.

 

 • "Край на промоцията" означава моментът, след който се преустановява продажбата на Продукти за определена стока и/или услуга. Този момент е предварително обявен на Сайта, като съответния Продукт бива маркиран като "Изчерпан". Търговецът предлагащ продукта има право по своя преценка да обяви Край на промоцията/обявата и преди изтичане на обявения на Сайта краен срок или съответно да удължи този срок, по свое усмотрение.

 

 • "Общи условия за ползване на сайта" означава Общите условия, публикувани на Сайта и валидни към съответния момент, които определят условията за използването на Сайта от Потребителя.

 

 • "Обява за сделка" означава публикувано в Сайта предложение за продажба на определена стока и/или услуга, предлагана от Търговеца.

 

 • "Потребител" означава всяко лице, което използва Сайта.

 

 • "Клиент" означава регистриран Потребител, който е закупил продукт по дадена обява, за да придобие стоки или ползва услуги непредназначени за извършване на търговска или професионална дейност.

 

 • "Регистрация", респ. "регистриран потребител" означава вписването в Сайта на Потребителя чрез създаване на Потребителско име и Парола.

 

 • "Потребителско име" означава съвкупността от букви, цифри и знаци, с която се представяте в отношенията си с "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД.

 

 • "Парола" означава съвкупността от букви, цифри и знаци, с която потвърждавате, че желаете да ползвате Сайта от определено Потребителско име.

 

 • "Сайт" означава уеб страница за продажба на предплатени продукти, която съдържа информация относно Оферти за сделки относно стоки и/или услуги, предлагани от Търговци. Сайтът е собственост на и се администрира от "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД.

 

 • "Сделка" означава сключването между Търговеца и Клиента на договор за продажба от разстояние на стоката и/или услугата, предмет на Обява за сделка, която продажба се удостоверява с Продукт.

 

 • "Срок на валидност на продукт" означава срокът, след изтичането на който Търговецът има право да откаже да извърши доставката на стока и/или предоставянето на услуга, посочена във Продукта. Срокът на валидност на Продукта се обявява на Сайта за всяка отделна Обява за сделка.

 

 • "Търговец" означава юридическо лице, което в рамките на своята търговска или професионална дейност сключва договор за продажба от разстояние с потребител.
 

Права за използване на Сайта

Ако Вие сте Потребител имате следните права:

 • Да разглеждате Сайта и да се запознавате със съдържанието му;
 • Да разглеждате Офертите – както тези, за които все още не е изтекъл срокът за подаване на Заявки, така и вече изтекли Промоции;
 

Ако Вие имате регистрация в сайта сте регистриран потребител и имате следните права:

 • Да подавате Заявки по една или повече Промоции;
 • Да участвате във форумите на Сайта;
 

Задължения при използване на Сайта

Ако Вие сте Потребител имате следните задължения:

 • Да не нарушавате чужди права на интелектуална собственост;
 • Да не обиждате, засягате достойнството и честта на други Потребители;
 • Да не разпространявате във форумите на Сайта каквато и да е информация, за която знаете или предполагате,че е НЕВЯРНА;
 

Регистрация на Потребител

При регистрация е необходимо да напишете вашето име, потребителско име, електронна поща и парола. С e-mail-ът Вие ще се свързвате в Сайта, както и с паролата, която сте задали. Името, което сте въвели ще бъде изписано на закупения от Вас продукт. Внимание! Не бива да споделяте с никого Паролата си, защото въвеждането на Потребителско име заедно с присвоената му Парола е достатъчна за влизане във Вашия профил. Ние няма как да проверим, че действително Вие сте въвели данните, а не трето лице. Внимание! С регистрирането си Вие потвърждавате, че сте навършили 18 години.

Сключване на Сделка чрез Сайта


1. Промоцията и Обявата Обявата се изготвя от Търговеца и съдържа данни за вида на стоката и/или услугата, която се продава чрез Сайта; периодът, за който Обявата за сделка се публикува в Сайта; цената за закупуване на тази стока и/или услуга; отстъпката, предоставяна от Търговеца спрямо обичайната цена, на която продава съответната стока и/или услуга; датата, на която настъпва Края на промоцията; срокът на валидност на Продуктите; други условия за упражняване на правата на приносителя на Продукта, които са предварително обявени на Сайта за всяка отделна Обява за сделка. Обявата е валидна в рамките на определена Промоция. Ние не носим отговорност за съдържанието и, а само Ви предоставяме възможност да се запознаете с нея и да направите Заявка за закупуване на Продукт.
2. Заявката за закупуване на Продукт За да направите Заявка, трябва да сте Потребител с Регистрация. Влизане в профила. Това става като от входа за регистрирани Потребители въведете Електронна поща и Паролата си. Отваряне на Обявата, за да прочетете пълния текст. Ако желаете да закупите офертата и сте съгласни с условията й, натиснете бутона "Поръчай". Проверка на Поръчката. След като сте въвели цялата информация, проверете въведените данни. Ако те отговарят действително на Вашето желание, натиснете бутон "Продължи" и продължете към заплащането й. Ако искате да промените определена част от въведената информация, можете да направите това. Следва да изберете начина на плащане, от страницата с изброените системи за разплащане. Възможно е поради различни причини не всички от тях да са активни, за дадена оферта, тогава можете да избирате от предоставените.

3. Правила за публикуване на Обяви и Оферти

 • Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български;
 • Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони;
 • Забранено е предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и снимки;
 • Забранено е публикуването на информация не касаеща конкретната стока или услуга предмет на обявата;
 • Изброяването на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя;
 • Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория. Обяви неотговарящи на съответната категория ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор;
 • Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за състояние, произход, марка или производител;
 • Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др;
 • Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица;
 • Забранено е публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание;
 • Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение;
 • Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване;
 • Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел;
 • Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви;
 • Забранено е приканването към регистрация в други сайтове;
 • Забранена е директната, нерегламентирана реклама;
 • Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство;
 • Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга;
 • Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки. Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата
 • Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други търговци, както и на снимки с лога на други сайтове;
 • Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите търговци. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а търговците наказвани;
 • Отказани обяви са спрени обяви на търговеца, поради нарушение на правилата за публикуване. Ако не бъдат редактирани от търговеца и в последствие одобрени, обявите се изтриват.
 • Обяви спрени след основателно оплакване се съхраняват за срок от 28 дни, след което се изтриват автоматично. През този период обявите не са достъпни за активиране/редакция/изтриване от страна на потребителя.
 • Забранено е публикуването на обяви на реплики на оригинални стоки в категория Електроника. Всички обяви на стоки в тази категория, които са реплики или има съмнение, че са такива ще бъдат премахвани от сайта.
 • Забранено е изтриването на обяви и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви, на които е променен текста и/или снимките , но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите. Такива обяви ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.

Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки(реплики), пиратски стоки(стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка(включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува.

 

"ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

 

Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми. Услугите, предлагани от НАС не са предназначени за деца. Лицата, ненавършили 18 години, следва да използват сайта под надзора на родител или попечител/настойник.След натискане на бутона "Поръчай" системата ви прехвърля в най-горната част на страницата, от която можете да видите състоянието на сметката си и броя на поръчаните артикули. Изпращане на Заявката. В момента, в който изберете и потвърдите начина на плащане, Заявката постъпва в нашата система и търговеца може веднага да види, кога е направена поръчка със съответните данни. Потвърждението на заявката и сключването на Сделката. За валидно сключване на Сделката се счита получаването на потвърждение.Тогава можете да видите Вашия продукт в електронен вариант в "Моите продукти". Потвърждението за закупен продукт ще се запази и във Вашия профил, от където също можете да го изтеглите и запазите на компютъра си. В потвърждението се съдържа цялата информация съгласно чл. 54 от Закона за защита на потребителите. Активиране на Сделката Сделката се счита за активна от момента на закупуването на първият продукт. Заявката се съхранява при нас. Ние съхраняваме направената от Вас Заявка в нейния краен вариант. Можете да прегледате всички сключени Сделки и всички направени Заявки.

Защита на личните данни на Потребителите

"ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД се задължава да не редактира или разкрива лична информация без изрично предварително разрешение на потребителите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура. Ние събираме, съхраняваме и обработваме единствено добороволно предоставените от Вас лични данни, необходими за Регистрация и за извършване на Заявки. Ние няма да предоставяме Вашите лични данни на трети лица, освен на Търговеца, с когото сте сключили Сделка, доколкото това е необходимо във връзка с изпълнението й.

Интелектуална собственост

Всички елементи на съдържанието на Сайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са наше притежание и/или на нашите партньори, лицензодатели или клиенти, предоставили за публикуване съответните материали. Това означава, че Вие, Потребителите не можете да ползвате, възпроизвеждате, променяте, показвате публично, разпространявате по какъвто и да е начин и ползвате по друг начин част или цялото съдържание на Сайта, включително публикуваните в него материали и ресурси, без наше разрешение, на неговите партньори или клиенти, предоставили за публикуване съответните материали. Същите ограничения се отнасят и до такива елементи, за които е Търговецът е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост или има правото да използва. Наименованието на сайта, логото и други свързани имена, дизайни, имена на продукти, имена на приложения и свързани лога са търговски марки на "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД и Потребителят няма право да ги използва, копира или имитира изцяло или частично, без изричното предварително писмено съгласие на "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД.

За какво не отговаряме

"ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на каквито и да е задължения на Търговеца или Потребителя по сключените Сделки. Отношенията между Търговеца и Потребителя се уреждат изцяло съгласно условията на Обявата на търговеца, по която Потребителят е направил заявка и е купил Продукт. "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД не носи отговорност за достоверността на информацията и материалите, предоставени от Търговеца и публикувани на Сайта във връзка с Оферти за сделки, както и за съответствието на въпросната информация и материали с всички приложими законови изисквания. "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД не носи отговорност, ако публикуваната съгласно предходното изречение информация, включително снимки, текст или други материали, нарушават нечии авторски права или права на интелектуална собственост. Отговорността по предходните изречения се носи изцяло от Търговеца. "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД не носи отговорност за достоверността на информацията и материалите, разположени на други Интернет страници, достъпът до които се осъществява чрез електронни препратки към сайт, публикувани в Сайта, както и за съответствието на въпросната информация и материали с всички приложими законови изисквания. "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД не гарантира, че ползването на Сайта ще бъде постоянно (непрекъсваемо) и без наличие на грешки и технически проблеми и не дава никаква гаранция относно резултатите, които могат да бъдат получени в следствие използването на Сайта. "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД не гарантира закупуването на продуктите на Търговеца от определен брой крайни клиенти - потребители на сайта. Сделките в сайта са илюстрирани със снимков и/или друг материал, предоставен от Търговеца. В случай, че Търговецът не е предоставил на "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД необходимите и подходящи илюстрации, "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД има правото да изтрие публикуваната от него обява за сделка със снимков и/или друг материал. Не гарантираме и не обещаваме, че стоката или услугата, която ще се предостави на Клиента от Търговеца, ще има същия външен вид като на използваната илюстрация.

Политика за защита на лините данни

Нашият електронен магазин, спазва стандартите и етичните практики за обработка и съхранение на личните данни. Информацията, която всеки потребител на сайта предоставя е конфиденциална. Ние не предоставяме данни от какъвто и да е характер на трети лица, които не са опълномощени по силата на законово или договорно отношение. Данните, които изискваме са следните : - Телефон – за да се свържем с Вас ако възникне проблем, ако трябва да Ви информираме за промени, или друга важна информация, касаеща стоката или услугата, която сте закупили. - Е-mail адрес – Електронната Ви поща ни е необходима защото на нея ще получите електронните продукти, които закупите. Мейл адресът е важно средство и за идентификацията Ви в сайта, чрез него Вие влизате във Вашия индивидуален, личен профил. Независимо от вида данни, които ще изискаме от Вас, бъдете сигурни, че те се събират, съхраняват и използват само и единствено с цел обслужването Ви и консумирането на заплатената от Вас стока/услуга. Възможно е да използваме част от личната Ви информация, най-често e-mail адрес с цел да Ви държим в течение относно други актуални наши оферти. Няма да получавате такъв тип информация, ако изрично отбележите липсата си на желание при регистрация. Предоставените от Вас данни биват криптирани с цел защита и единствено упълномощени служители на нашият електронен магазин, имат достъп до тях. Ето как осигуряваме Вашата сигурност : - гарантиране на конфиденциалност на информацията чрез прилагане на система от одобрени ограничения върху достъпа и разкриването на информация; - осигуряване на цялостност на информацията чрез защита срещу неправомерни изменения или заличаване на информация’ - постигане на отчетност на информацията чрез въвеждане на контрол върху достъпа и правата, върху информационните системи.

Общи разпоредби

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "ГРАБО МАРКЕТ" ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне  пред компетентните съдилища в гр. Варна, съобразно приложимото в Р.България законодателство.

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...